Hỗ trợ khách hàng

Hướng dẫn đổi thưởng

Last Updated: Feb 10, 2017 10:56AM ICT
Hướng dẫn đổi XU ra Thẻ cào:

BƯỚC 1: Chọn mục "Ngân hàng" bên dưới
 

 
BƯỚC 2: Chọn mệnh giá thẻ và nhà mạng muốn đổi 


Bạn lưu ý là chỉ chọn được những mệnh giá đang sáng thôi nhé. Còn những mệnh giá bị làm mờ đi là do bạn chưa đủ xu để đổi đấy.

 
BƯỚC 3: Sau khi đổi thành công thì bạn qua "KẾT QUẢ" nhé. 
Mã thẻ và số seri của thẻ tương ứng sẽ được trả về cho bạn

 
 

Thông tin liên hệ

  • Email: vietcasino.cs@gmail.com Phone: 091 2024 474
vietcasino.cs@gmail.com
https://cdn.desk.com/
false
desk
Loading
seconds ago
a minute ago
minutes ago
an hour ago
hours ago
a day ago
days ago
about
false
Invalid characters found
/customer/en/portal/articles/autocomplete