Hỗ trợ khách hàng

Các cấp Quay Số?

Last Updated: Mar 21, 2016 12:23PM ICT
Có 5 cấp Quay số. Cấp càng cao thì càng được thưởng nhiều Chip.

1. Quay số VIP 0:
Là quay số mặc định của bạn khi vào game. Mỗi ngày, bạn được tặng 1  lượt quay số VIP 0. Khi quay số VIP 0. bạn dừng ở ô nào, sẽ được lãnh thưởng CHIP tương ứng ô đó, trừ ô 2M/5M Chip, bạn phải nâng cấp lên quay số VIP 1 mới lãnh được.


2. Quay số VIP 1:
Các ô Chip thưởng ở quay số VIP 1 sẽ nhiều Chip hơn quay số VIP 0.


Bạn chỉ được quay số VIP 1 khi bạn bạn thỏa 1 trong 2 điều kiện sau:
- Bạn nạp tiền mua Chip đạt cấp VIP 1 => bạn mua gói quay số VIP 1
- hoặc Bạn ở cấp quay số VIP 0, bạn quay trúng vào ô 2M/5M Chip => bạn mua gói quay số VIP 1

3. Quay số VIP 2, 3, 4
Cũng tương tự như cơ chế của quay số VIP 1

 

Thông tin liên hệ

  • Email: vietcasino.cs@gmail.com Phone: 091 2024 474
vietcasino.cs@gmail.com
https://cdn.desk.com/
false
desk
Loading
seconds ago
a minute ago
minutes ago
an hour ago
hours ago
a day ago
days ago
about
false
Invalid characters found
/customer/en/portal/articles/autocomplete