Hỗ trợ khách hàng

Quay số vào ô 2M/5M Chip?

Last Updated: Mar 21, 2016 12:09PM ICT
Tất cả các phần thưởng Chip trong quay số, bạn đều nhận được Chip thưởng ngay ngoại trừ quay số vào ô 2M/5M Chip.
Khi quay vào 1 trong 2 ô này (2M Chip hoặc 5M Chip), bạn cần nâng cấp lên quay số VIP 1 (phí: 50,000đ) thì mới nhận được thưởng.

 
Bạn mua quay số VIP 1 (ô màu đỏ), để nhận Chip thưởng (ô màu vàng)

Ngoài ra, khi nâng cấp lên quay số VIP 1, bạn sẽ nhận được 30 ngày quay số VIP 1 miễn phí.
Xem thêm sự khác biệt giữa các quay số VIP 0, VIP 1, VIP 2,...

Thông tin liên hệ

  • Email: vietcasino.cs@gmail.com Phone: 091 2024 474
vietcasino.cs@gmail.com
https://cdn.desk.com/
false
desk
Loading
seconds ago
a minute ago
minutes ago
an hour ago
hours ago
a day ago
days ago
about
false
Invalid characters found
/customer/en/portal/articles/autocomplete