Hỗ trợ khách hàng

Đăng nhập Facebook trong game?

Last Updated: Mar 17, 2016 11:24AM ICT
Để lưu giữ thông tin người chơi: Kim cương, lịch sử đổi thẻ,... Bạn nên đăng nhập Facebook trong game.
Tác dụng của đăng nhập Facebook trong game: lưu giữ lại toàn bộ thông tin cá nhân của bạn, ngay cả khi:
- Ứng dụng Bắn Cá Đổi Xu bị xóa đi cài lại.
- Sử dụng ứng dụng Bắn Cá Đổi Xu ở nhiều thiết bị khác nhau.

Cách đăng nhập:

- Bấm vào biểu tượng Facebook trong game- Màn hình hiển thị đăng nhập Facebook thành công: 

Thông tin liên hệ

  • Email: vietcasino.cs@gmail.com Phone: 091 2024 474
vietcasino.cs@gmail.com
https://cdn.desk.com/
false
desk
Loading
seconds ago
a minute ago
minutes ago
an hour ago
hours ago
a day ago
days ago
about
false
Invalid characters found
/customer/en/portal/articles/autocomplete