Hỗ trợ khách hàng

Nhận Vàng free trong game?

Last Updated: Mar 15, 2016 11:48AM ICT
Hiện có 2 chương trình tặng Vàng free:
1. Quà tặng hằng ngày.2. Tặng vàng mỗi 2h chơi game.

Thông tin liên hệ

  • Email: vietcasino.cs@gmail.com Phone: 091 2024 474
vietcasino.cs@gmail.com
https://cdn.desk.com/
false
desk
Loading
seconds ago
a minute ago
minutes ago
an hour ago
hours ago
a day ago
days ago
about
false
Invalid characters found
/customer/en/portal/articles/autocomplete