Hỗ trợ khách hàng

Nhận Kim Cương thưởng khi mời bạn?

Last Updated: Mar 15, 2016 03:23PM ICT
Cách sử dụng:
  • Bước 1: Người chơi vào game để tìm code của mình (Vd của Code của Admin: 1UKEA5).  


 
  • Bước 2: Đưa cho bạn bè code đó và kêu họ nhập vào ô "Nhập code mời chơi game" ở điện thoại của họ.


 
  • Bước 3: Người chơi nhận Kim Cương thưởng khi bạn bè nạp thẻ điện thoại.

Số Kim Cương người chơi được hệ thống tặng khi bạn bè nhập code:
  • Bạn bè nạp thẻ thứ 1 -> 3: người chơi được tặng 10% số tiền nạp
  • Thẻ thứ 4 -> 6: 6% số tiền
  • Thẻ thứ 7 -> 9: 4% số tiền
  • Thẻ thứ 10 trở đi: 2% số tiền

Thông tin liên hệ

  • Email: vietcasino.cs@gmail.com Phone: 091 2024 474
vietcasino.cs@gmail.com
https://cdn.desk.com/
false
desk
Loading
seconds ago
a minute ago
minutes ago
an hour ago
hours ago
a day ago
days ago
about
false
Invalid characters found
/customer/en/portal/articles/autocomplete